CZŁONKOWSTWO

Choć nazwa klubu wskazuje na szczególne zainteresowanie świnkami rasowymi, bliska jest nam troska o wszystkie świnki morskie bez względu na pochodzenie.
Stawiamy sobie za cel przybliżenie wiedzy na temat tych zwierząt, ich właściwej diety i pielegnacji poprzez publikacje, wystawy i pokazy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośnków tych cudownych zwierząt do wstąpienia w nasze szeregi i czynnego udziału w rozwoju w klubu.

Jak zostać członkiem Cavies Club of Poland?

 • Należy pobrać ze strony klubowej z działu dokumenty formularz deklaracji członkowskiej i odesłać wypełniony na adres klubowy
  (wraz z mailem potwierdzjącym otrzymanie przez nas formularza zostanie wysłany numer konta do uiszczenia składek członkowskich,
  info o wysokości składek w działe opłaty
 • Członkowie prowadzący hodowlę hobbystyczną mogą wystąpić o rejestrację przydomka hodowlanego.
  Formularze i opłaty w działach j.w.

  Potwierdzenia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych klubu i/lub rejestracji przydomka będą rozsyłane drogą pocztową na adres podany w formularzach.
  Ponadto spis członków klubu i zarejestrowanych przydomków będzie sukcesywnie uzupełniany na stronie klubowej.

Krok kolejny dla hodowców hobbystów i właścicieli świnek, które będą wystawiane bądź rozmnażane.
 • Po dopełnieniu formalności związanych z członkowstwem w klubie
  i uiszczeniu obowiązujących składek
  członek klubu przesyła drogą elektroniczną wypełniony formularz rejestracyjny dla świnek dokumenty , które będą rozmnażane bądź wystawiane. W mailu zwrotnym zostanie podany numer pod jakim formularz został zarejestrowany.
 • Narodzone mioty należy zgłaszać na formularzu "karta miotu" (bezpłatnie). W mailu zwrotnym zostanie przesłany numer PKR (Polskiej Księgi Rodowodowej, który należy umieścić na wystawianym rodowodzie.
  Rodowody dla świnek wystawia hodowca na druku do pobrania wkrótce ze strony bądź na druku własnym.