CIII Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich
Sędzia: Denisa Vítková (CZ)

VI Krakowska Wystawa Rasowych Świnek Morskich
Sędzia: Jiří Kytner (CZ)


Data wystawy: 07.10.2023
Adres wystawy:
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
al. Adama Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków


- Wypełnione zgłoszenia wysyłamy na: zgloszenia_ccp@wp.pl
- zgłoszenia przyjmujemy do 22.09.2023!
-Świnki bez numerów rejestracyjnych nie zostaną wpisane do katalogu !!

/Nie dotyczny zagranicznych hodowców/
- zgłoszenia dokonywane po terminie będa nieważne !

- Obowiązkowe zaświadczenia weterynaryjne !!!
PLIK - ZAŚWIADCZENIE WET


  • OPŁATY dla członków CCP 

  • LP. Cena.
    Za dwie wystawy
    Pierwsza (1) świnka 45 PLN
    Druga (2) świnka 35 PLN
    Trzecia, Czwarta i Piąta (3-5) świnka
    30 PLN
    6 i każda następna świnka
    25 PLN

  • OPŁATY dla osób nie należących do CCP

LP. Cena.
Za dwie wystawy
Pierwsza (1) świnka 50 PLN
Druga (2) świnka 40 PLN
Trzecia, Czwarta i Piąta (3-5) świnka
35 PLN
6 i każda następna świnka
30 PLN

 


  • Opłaty za zgłoszenia należy dokonać przelewem na konto:

    POLSKI KLUB RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH - CAVIES CLUB OF POLAND
    Nest Bank
    63187010452078106848480001
    60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 19/77
    Z DOPISKIEM: Krakówa2023- nazwa hodowli (lub nazwisko wystawcy) - liczba zgłoszonych świnek

  • Lub Paypal : ccpklub@wp.pl
     
    Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na email: zgloszenia_ccp@wp.pl Tylko po otrzymaniu potwierdzenia świnki będą uwzględnione w katalogu!

    OPŁATY PROSIMY DOKONAĆ DO 22.09.2023

    *Brak opłat za ocenę świnek do wymaganego terminu skutkuje naliczeniem opłat jak za zgłoszenie wysłane po terminie.