ZARZĄDZENIA

Z dniem 28.02.2012 Zarząd CCP zatwierdził:

1. Polski Klub Rasowych Świnek Morskich - CCP, uznaje certyfikaty uzyskane na wystawach Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Świnek Morskich - MSMSM (także te sprzed 2012r.), wystawione przez sędziów zagranicznych i polskich uznanych przez EE.

2. Zarząd CCP zatwierdził tytuły Samicy i Samca Roku, które można dopisać przed nazwą świnki.

I Najlepszy samiec roku : np. I-Boar2011
II Najlepszy samiec roku : np. II-Boar2011
III Najlepszy samiec roku : np. III-Boar2011

I Najlepsza samica roku : np. I-Sow2011
II Najlepsza samica roku : np. II-Sow2011
III Najlepsza samica roku : np. III-Sow2011

Np. Pl.J.Ch, Pl.Ch, InterCh, GrandCh, I-Boar2011, Diego z Prosiaczkowego Domku.

3. Zarząd CCP podjął uchwałę dotyczącą finansowania przez CCP wyjazdów i seminariów organizowanych przez EE:
- w odniesieniu do seminariów sędziowskich - tak jak do tej pory, klub pokrywa koszt szkolenia, natomiast uczestnik: dojazd, nocleg i wyżywienie, już we własnym zakresie.
- w odniesieniu do wyjazdów przedstawicieli CCP na zjazdy i zebrania organizowane przez EE, nasz klub pokrywa całkowity koszt takiej delegacji.

 

Z dniem 28.12.2011 Zarząd CCP zatwierdził:

1. W dniu 27.12.2011 r. przedłożono do głosowania treść uchwały dotyczącej obowiązkowego wypożyczania klatek klubowych zw. boxami.

Jednakowe klatki wystawowe zakupiono na potrzeby Klubu CCP we wrześniu 2011 r., zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym na Walnym zebraniu w maju 2011 r.

Odpłatność za wypożyczenie jednego boxu na czas trwania wystawy, ustala się na kwotę 2,50 PLN. Zebrane pieniądze z udostępniania boxów przeznaczone będą na pokrycie kosztu ich transportu na miejsce organizacji wystawy. W sytuacji gdy ilość zgłoszonych świnek przewyższy ilość boxów, wykorzystywane będą wcześniej zakupione klatki "wystawówki" (odpłatność j.w.).

2. W dniu 27.12.2011 r. przedłożono do głosowania treść uchwały dotyczącej wynagrodzenia polskich sędziów za pracę na poczet CCP w postaci braku konieczności regulowania rocznych składek członkowskich.

Po dwóch latach od uzyskania dokumentów sędziowskich i nieodpłatnego dokonywania ocen podczas organizowanych wystaw, sędziowie klubu CCP tj: Monika Spychała i Daniel Banasiak zostają zwolnieni z dokonywania corocznych wpłat składek członkowskich CCP. Uchwała obowiązywać będzie od 01.01.2012 r. do odwołania.

3. W dniu 27.12.2011 r. przedłożono do głosowania treść uchwały dotyczącej specjalnego opisywania dokonywanych wpłat na konto klubu CCP.

Wszelkie wpłaty dokonywane na klubowe konto wymagają dokładnego i ustalonego opisu wpłacanych kwot. Wnosi się, aby przypisać następujące symbole literowe:
A. dla składek członkowskich
Hodowla / SKŁ. (wpłacana kwota / rok) Np.: POMPON / SKŁ (45/2012) - składka członkowska półroczna
POMPON / SKŁ. (90/2012) - składka członkowska roczna

B. dla zgłoszeń na wystawę
Hodowla / ZGŁ. Miasto - symbol wystawy X ilość świnek
Symbole wystaw: M - międzynarodowa
KR - krajowa
KL - klubowa

Np.: 60 zł za POMPON / ZGŁ. Warszawa - M x 2 - zgłoszenie 2 świnek na warszawską wystawę międzynarodową

Np.: 180 zł za POMPON / ZGŁ. Kielce - M x 3 + KR x 3 + KL x 3 - zgłoszenie na kielecką wystawę w tym: 3 szt. na międzynarodową, 3 szt. na krajową i 3 szt. na klubową.

C. dla rejestracji świnek
REJ. z dn. .......... x 3 (liczy się data wysłania rejestracji)

Np.: 9 zł za REJ z dnia 23.12.11 r. x 3

D. dla rejestracji miotów
REJ / nr. kolejny miotu

Np.: 5 zł za REJ/M2

E. dla opłat innych
kwota / za co opłata

Np.: 5 zł opłata za sprzedaną świnkę

 

Z dniem 22.11.2011 Zarząd CCP zatwierdził:

Usunięcie Sekcji Długowłosych i Krótkowłosych.

 

Z dniem 08.10.2011 Zarząd CCP zatwierdził:

  I. W związku z podjętymi działaniami Liliany Bytomskiej /hodowla Golden Cavies/ prowadzącymi do organizacji wystawy świnek morskich bez porozumienia z Zarządem Klubu CCP, którego jest członkiem i adeptem na sędziego, Zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną oraz Sądem Koleżeńskim postanawia wykluczyć Lilianę Bytomską z członkostwa w Cavies Club of Poland. Działanie Liliany określone zostało jako niedopuszczalne i na niekorzyść rodzimego Klubu co narusza przepisy z art. 19 statutu Klubu. A podjęcie się organizacji "konkurencyjnej" wystawy bez porozumienia z władzami rodzimego Klubu jest nie etyczne i nie może być mylone z uczestnictwem w wystawach organizowanych przez inny Klub o tej samej profesji!

Przypominam, iż zgodnie z regulaminem hodowli Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich w przepisach końcowych podaje, iż:
"Członek CCP który zostaje zawieszony w prawach CCP lub wydalony z CCP nie ma prawa do czynnego udziału w funkcjonowaniu Klubu, imprezach organizowanych przez Klub. Posiadane przez niego świnki nie mogą być używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach oraz pokazach. Nie ma też możliwości w tym czasie przerejestrowania ich na innego członka CCP lub rejestrowania na współwłasność".

Z uwagi na nietypowe aspekty sprawy będzie ona poddana do rozpatrzenia przez Walne Zebranie, które odbędzie się podczas wystawy w Kielcach (19-20.XI.2011 r.).

  II. Ponadto udzielona zostaje naganna Karolinie Straszyńskiej /hodowla BigPig/ na mocy postanowienia Walnego Zebrania z dnia 22.05.2011 r. w związku ze sprzedażą świnki z widocznymi wadami jako świnki wystawowej oraz liczne skargi hodowców CCP na zaniżane ceny sprzedaży rasowych świnek pochodzących zarówno z hodowli BigPig jak i z innych będących w likwidacji.

Dalsze decyzje w sprawie hodowli BigPig także będzie rozpatrzona na najbliższym Walnym Zebraniu w Kielcach.

 

Z dniem 25.05.2011 Zarząd CCP zatwierdził:

  W dniu 22.05.2011 r. podczas łódzkiej wystawy przeprowadzone zostały wybory uzupełniające na stanowisko prezesa klubu. Zgodnie z art.28 pkt.6 wyborami objęte zostały osoby z listy uzupełniajacej (osoby które kandydowały w ostatnich wyborach na prezesa klubu) i nie zostały wybrane. Funkcja prezesa przypadła Dorocie Gębskiej, jednak odstąpiła od przyjęcia obowiązków prezesa, dlatego też wybór w dalszej kolejności wskazał moją osobę - tym sposobem przejmuje stanowisko prezesa klubu do końca kadencji obecnego zarządu. W dalszych walnych obradach członków klubu uczestniczyli obecne i uprawnione do tego osoby. Z zebrania tego spisano protokół.
I. wybór prezesa klubu,
II. zmiany do statutu - propozycje należy przesyłać na ręce zarządu do końca czerwca,
III. podsumowanie finansów klubowych i propozycja zakupu klatek wystawowych -ok. 60 szt, typu gołębiarki,
IV. rozpatrzono wniosek Daniela Banasiaka (o wpisanie do statutu komisji sędziów i adeptów), rozpatrzenie wniosków o przeglądy hodowlane,
V. Omówiono zaistniały problem sprzedaży świnek z widocznymi wadami (jako świnki wystawowe/hodowlane) przez hodowców naszego klubu. Ustalono system kar dla hodowcy, od którego pochodzić będzie zgłoszone zwierzę do oceny, podczas której sędzia zauważy i potwierdzi pisemnie stwierdzone wady.
a) ostrzeżenie,
b) nagana,
c) zawieszenie bądź wydalenie z klubu CCP.
Na tym posiadzenie zakończono - protokół podpisał zarząd i 9 członków klubu.

Z dniem 01.03.2011 Zarząd CCP zatwierdził:

Każdy hodowca zarejestrowany w CCP ma obowiązek wystawiania świnek oraz jeżdżenia na co najmniej 2 wystawy w roku organizowane przez CCP.

 

Z dniem 10.05.2010 Zarząd CCP zatwierdził:

NALICZANIE PUNKTÓW DO RANKINGU "NAJLEPSZY SAMIEC/SAMICA ROKU"

od 2010 roku zostaną naliczane dodatkowe punkty do konkurencji
"NAJLEPSZY SAMIEC/SAMICA ROKU" Świnki, które uzyskały więcej tytułów niż BOB dostaną punkty zgodnie z poniższą tabelą:

1 pkt = BOB

1pkt = III miejsce w konkurencji kategoria struktura włosa, 2pkt = II miejsce, 3pkt = 1 miejsce

1pkt = III miejsce w konkurencji BIS, 2pkt = 2 miejsce, 3 pkt = I miejsce

1pkt = III miejsce w konkurencji BEST OF BEST, 2pkt = 2 miejsce, 3 pkt = I miejsce

Punkty są sumowane i ich ilość wyznacza pozycję świnki w rankingu.

 

Z dniem 07.02.2010 Zarząd CCP zatwierdził:

ZMIANA W SYSTEMIE WYBIERANIA BEST IN SHOW

- do konkurencji BEST IN SHOW stają pierwsze 3 świnki z rasy z oceną doskonałą
( z każdej grupy wiekowej)
- Konkurencje w kategorii rodzaju włosa przebiegają bez zmian.

GRUPY HODOWLANE SPOSÓB OCENIANIA

- grupa hodowlana to 5 świnek w tym samym kolorze , rasie  z tym samym przydomkiem, jeden właściciel.  Konkurencja grup hodowlanych odbywa się jeśli zgłoszonych jest minimum 3 grupy.

SPOSÓB KOMPLETOWANIA CERTYFIKATÓW NA CHAMPIONA POLSKI, MŁODZIEŻOWEGO CHAMPIONA POLSKI, INTER CHAMPIONA I GRAND CHAMPIONA

- MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
- aby uzyskać ten tytuł świnka powinna posiadać 1 BABY CAC + 2 JUNIOR CAC LUB 3 JUNIOR CAC

- CHAMPION POLSKI
- aby uzyskać ten tytuł świnka powinna posiadać minimum 1 ADULT CAC w zestawie z 2 JUNIOR CAC lub 3 ADULT CAC .

Istnieje możliwość uzyskania tytułu Młodzieżowego Championa Polski, a następnie tytułu Championa Polski. Po zatwierdzeniu Championatu Młodzieży wystawca musi skompletować kolejną potrzebną liczbę certyfikatów do uzyskania Championa Polski ( nie może użyć tych CAC , które posłużyły do zdobycia JCH)

- INTER CHAMPION
- 5 CAC w tym minimum 1 CAC lub ocena doskonała z wystawy poza granicami Polski

- GRAND CHAMPION
- 10 CAC w tym świnka musi być Championem Polski

 

Regulacje związane z kandydatami na sędziego CCP:

Wymagania:

1. Adept, aby móc zdać egzamin końcowy na sędziego CCP, musi mieć hodowlę zarejestrowaną w CCP minimum 3 lata.

2. Musi odbyć 14 szkoleń z sędziami/ 14 asyst sędziowskich.

3. Musi odbyć seminarium z genetyki oraz z prewencji weterynaryjnej.

4. Kandydat na sędziego w czasie trwania asystentury ma obowiązek czynnie uczestniczyć w wystawach i pokazach organizowanych przez CCP.

5. W czasie trwania asystentury ma obowiązek wystawiać swoje świnki na minimum 10 wystawach organizowanych przez CCP.

6. Ma obowiązek minimum 3 razy uczestniczyć w wystawach po za granicami RP.

7. Ma obowiązek wystawiać świnki minimum 1 raz na wystawie organizowanych przez EE

Prawa:

1. Kandydat na sędziego ma prawo asystować podczas wystaw przy ocenie sędziowskiej wybranego przez siebie sędziego.

2. Ma prawo do zadawania sędziemu pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące go zagadnienia podczas asystowania.

3. Kandydat na sędziego nie ma prawa do komentowania cech świnki podczas oceny sędziego jeśli nie wymaga tego od niego sędzia. Jego działania nie mogą wpływać na ocenę sędziego.

4. Ma prawo do korzystania z kopii kart ocen i protokołów z wystaw oraz dostęp do kopii standardu CCP oraz EE.

5. kandydat na asystenta otrzymuje książeczkę asystenta, w której odnotowywane są asysty sędziowskie oraz egzaminy.

6. Po ukończeniu asyst oraz spełnieniu wymagań na sędziego kandydat zwraca się do Zarządu klubu CCP o wyznaczenie egzaminu na sędziego w jak najbardziej dogodnym dla niego terminie.

 

Z dniem 01.11.2009 Zarząd CCP zatwierdził:

Od 15.11.2009 każda hodowla zrzeszona w CCP może ubiegać się o tytuły

- BURSZTYNOWA HODOWLA - hodowla posiadająca ukończone 3 Championaty Polski przyznane przez CCP

- SREBRNA HODOWLA - hodowla posiadająca ukończonych 5 Championatów Polski przyznanych przez CCP

- ZŁOTA HODOWLA - hodowla posiadająca ukończonych 10 Championatów Polski przyznanych przez CCP

1. Hodowle ,które uzyskały tytuł BURSZTYNOWEJ I SREBRNEJ HODOWLI mogą ubiegać się o wyższe tytuły po ukończeniu kolejnych Championatów Polski.

2. Hodowle, które uzuskały tytuł ZŁOTEJ HODOWLI mogą startować w konkurencji ponownie ( od momentu przyznania tytułu naliczają nowe Championaty)

3. Przyznany tytuł jest opatrzony ROKIEM, w którym hodowla go zdobyla. Dla przykładu ZŁOTA HODOWLA CCP 2009

4. Liczą się także Championaty uzyskane przed 15.11.2009!

5. Świnki sprzedane, które zdobyły tytuł CHAMPIONA przyznanego przez CCP podczas pobytu w danej hodowli również są wliczane do konkurencji.

6. Do konkurencji kwalifikują się Championaty z wszystkich grup wiekowych! Wniosek o przyznanie tytułu do pobrania ze strony klubowej. Raz do roku podczas wystawy kończącej sezon wystaw CCP będą przyznawane także tytuły:

- SAMIEC ROKU ( I, II, III miejsce)

- SAMICA ROKU ( I, II, III miejsce)

Tytuły te przyznawane będą samcom i samicom o najliczniejszych osiągnięciach wystawowych. Zaliczane oceny to BEST OF BREED w każdej płci niezależnie od klasy wiekowej.

- WYSTAWCA ROKU (I, II, III miejsce)

Tytuł ten przyznawany będzie wystawcom o najliczniejszej liczbie osiągnięć wystawowych. Zaliczane są BEST OF BREED z wszystkich klas wiekowych.

- PUCHAR CCP  - przyznawany będzie hodowcy, którego świnki z własnym przydomkiem zdobędą największą liczbę osiągnięć. Do konkurencji zaliczane są BEST OF BREED w każdej klasie wiekowej.

PRZYZNAWANIE CAC W KLASIE BABY

Od dnia 15.11.2009 podczas wystaw organizowanych przez CCP będą przyznawane Certyfikaty na Championa (B-CAC) w klasie wiekowej BABY świnkom ,które zdobyły noty 96 punktów lub ocenę doskonałą (sędzia ma prawo decydować o tym czy przyzna B-CAC) Będą również zaliczane certyfikaty oraz oceny doskonałe uzyskane podczas wystaw poza granicami Polski.

CERTYFIKATY W KLASIE BABY BĘDĄ ZALICZANE DO MŁODZIEŻOWEGO CHAMPIONATU POLSKI PRZYZNAWANEGO PRZEZ CCP. Na MŁODZIEŻOWEGO CHAMPIONA POLSKI może przypadać jedynie jeden B-CAC.

 

Z dniem 10.10.2009 Zarząd CCP zatwierdził:

- zniesione przeglądów hodowlanych dla świnek zakupionych w hodowlach należących do MSMSM.

- HODOWCY CCP MAJĄ PRAWO DO WYSTAWIANIA RODOWODÓW TYLKO W PRZYPADKU GDY RODZICE ŚWINEK SĄ ZAREJESTROWANI W CCP, WSZYSTKIE ŚWINKI UŻYWANE W HODOWLI MUSZĄ POSIADAĆ REJESTRACJĘ. Opłata za rejestrację świnki to 3 PLN płatne na konto klubu podane w dziale OPŁATY.

- JEŻELI ŚWINKA POCHODZĄCA Z HODOWLI CCP NIE POSIADA ZAREJESTROWANYCH RODZICÓW, NIE ZOSTANIE ONA ZAREJESTROWANA W KLUBIE.

- WSZYSTKIE RODOWODY WYSTAWIANE PRZEZ HODOWCÓW CCP MUSZĄ ZAWIERAĆ TAKŻE NUMER REJESTRACYJNY MIOTU Z KTÓREGO POCHODZI ŚWINKA

- formularze na wystawy zostaną rozbudowane o rubrykę NUMER REJESTRACYJNY ŚWINKI. Brak wpisanego NUMERU REJESTRACYJNEGO SKUTKUJE OPŁATĄ JAK DLA CZŁONKA SPOZA KLUBU.